Uitzicht op passend werk

Het traject

Stap 1:

Ziektemelding

Week 1

Het traject begint als je je ziekmeldt bij je leidinggevende of wanneer je aangeeft dat je niet volledig inzetbaar bent. Denk je dat je verzuim of verminderde inzetbaarheid langer dan 10 dagen gaat duren? Dan vraagt je leidinggevende verzuimbegeleiding aan bij de Verantwoordelijk Militair Arts (VMA)/bedrijfsarts.

Stap 2:

In gesprek met de (bedrijfs)arts

Week 2-6

Om jouw persoonlijke situatie goed in kaart te brengen, heb je een afspraak met de VMA/bedrijfsarts. Uiterlijk in week 6 stelt de VMA/bedrijfsarts een Probleemanalyse op. Hij of zij beschrijft hierin wat jouw beperkingen én mogelijkheden zijn en bespreekt dit met jou. Ook je leidinggevende wordt hierover geïnformeerd.

Stap 3:

Opstellen van een plan van aanpak

Week 7-8

Aan de hand van de probleemanalyse van de VMA/bedrijfsarts stelt je leidinggevende samen met jou een plan van aanpak op. Dit plan vormt de basis van jouw re-integratietraject en kun je er altijd even bij pakken. Er staan bijvoorbeeld afspraken in tussen jou en je leidinggevende. Ook staan je korte- en langetermijndoelen omschreven en hoe je deze kunt bereiken. Daarnaast staan er specifieke acties en activiteiten in het plan van aanpak. Denk aan aanpassingen in je taken, werktijden en werkplek.

Stap 4:

Uitvoeren van het plan van aanpak

Week 9-50

Vanaf uiterlijk week 9 ga je intensief aan de slag met het opgesteldeplan van aanpak. Je komt minimaal eens in de 6 weken samen met je leidinggevende om je voortgang te bespreken en het plan van aanpak te evalueren. Soms moet het plan namelijk worden aangepast; zo kan het voorkomen dat je belastbaarheid verslechtert of verbetert en de gemaakte afspraken en doelen niet meer realistisch zijn. Het evalueren van het plan van aanpak vindt vervolgens elke 6 weken plaats. Waar nodig wordt het plan aangepast.

Ben je in de 42ste week nog niet volledig hersteld? Dan doet je leidinggevende melding van langdurige ziekte bij het UWV. Ziet het ernaar uit dat je langer dan één jaar ziek zult zijn? Dan word je in principe uiterlijk in de 9e maand overgedragen aan het Dienstencentrum Re-integratie (DCR) van Defensie. Het DCR is hét expertise- en dienstencentrum op het gebied van re-integratie.

Stap 5:

Eerstejaarsevaluatie

Week 51-52 (einde van jaar 1)

Aan het einde van je eerste ziektejaar kom je samen met je leidinggevende of re-integratiebegeleider om het verloop van je re-integratie en het plan van aanpak uitgebreid te bespreken. Belangrijk nog om te weten is dat je na 1 jaar verzuim niet meer 100%, maar 70% van je loon ontvangt. Bij defensie wordt in deze 2 ziektejaren 170 % van het loon doorbetaald.

Stap 6:

Verder met het plan van aanpak

Jaar 2

In het tweede jaar na je ziektemelding ga je door met je plan van aanpak om jouw plek te vinden, of dat nu binnen of buiten Defensie is. Ben je militair? Dan komt in de loop van uiterlijk het 2e ziekte jaar de uitslag van het Militair Geneeskundig Onderzoek (MGO) beschikbaar, waarin wordt aangegeven of je nog dienstgeschikt bent. Als wordt besloten dat je dienstongeschikt bent, kun je misschien nog wel aan de slag als burgermedewerker binnen Defensie.

Kun je in de 87ste week na je ziekmelding nog niet werken? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een WIA-uitkering. Het aanvraagformulier hiervoor ontvang je van het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen).

Stap 7:

Nazorg

Ook als je weer je plek hebt gevonden of nog steeds op zoek bent, verdwijn je bij ons niet uit beeld. Zo zal je re-integratiebegeleider regelmatig contact met je opnemen om te checken hoe het met je gaat.

1