Re-integratie bij Defensie

Privacy Statement

Waarom worden deze persoonsgegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om het doel te bereiken.

Op welke manier worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om het doel te behalen met zo min mogelijk gegevens. Uw sollicitatie, vraag, klacht of verzoek wordt door onze eigen medewerkers behandeld. 

Uw gegevens worden niet door Defensie met derden gedeeld.

Als u dat niet wilt of u wilt niet dat uw persoonsgegevens worden bewaard voor een latere sollicitatie of functievervulling bij (een onderdeel van) Defensie, dan kunt u dat kenbaar maken. Defensie zal op verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit haar database verwijderen. U kunt dit verzoek per post indienen. Via deze link naar Defensie.nl leest u hoe u dat doet.

Privacyreglement

Er is een privacyreglement opgesteld met betrekking tot uw persoonsgegevens tijdens de medische keuring. Dit privacyreglement is opvraagbaar bij ons Contactcentrum.

Beveiliging gegevens

Defensie maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Klikgedrag en Cookies

Links naar andere websites

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement (indien aanwezig) van de website die u bezoekt.

Wijzigingen

Defensie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Bekijk daarom regelmatig het privacy statement voor een update van ons privacybeleid.

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact op via info@werkenbijdefensie.nl.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 19 juni 2018