Uitzicht op passend werk

Op je oude plek
binnen Defensie

In eerste instantie willen we ervoor zorgen dat jij kunt terugkeren naar je oude werkplek. Voordat het zover is, willen we weten wat je niet of juist wel kunt doen. Dit stelt een Verantwoordelijk Militair Arts (VMA)/bedrijfsarts vast in een probleem analyse. Aan de hand hiervan stel je samen met je leidinggevende een plan van aanpak op. In dit plan wordt duidelijk hoe jullie precies aan de slag gaan. Welke taken pak je bijvoorbeeld op en welke niet? Moet je werkplek worden aangepast of kan het blijven zoals het is? En hoeveel uur kun je achter elkaar werken?

Het traject

Bekijk het re-integratietraject van 104 weken

Verzuimmelding Verzuim Probleemanalyse Analyse 42e weeksmelding UWV 42e weeks melding UWV Evaluatie eerste jaar Evaluatie WIA oordeel WIA oordeel
Bekijk het traject

Aan de slag met het plan van aanpak

Het plan van aanpak is niet iets wat je eenmalig opstelt en daarna nooit meer bekijkt; het vormt de basis voor je re-integratie. Je bespreekt en evalueert het plan regelmatig met je leidinggevende en samen stellen jullie het soms ook bij. Verloopt je re-integratie volgens plan en denk je dat er je weer tegenaan kunt? De VMA/bedrijfsarts stelt uiteindelijk vast of je alle taken die bij de functie behoren weer volledig kan uitvoeren en dit verantwoord is. Lukt terugkeren naar je oude werkplek niet? Dan helpen we je graag bij het vinden van andere plek binnen Defensie.